• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07
  • Slide 08
Phân hữu cơ vi sinh cao cấp HD301
Phân hữu cơ vi sinh cao cấp HD301

Tên sản phẩm: Phân hữu cơ vi sinh cao cấp HD301

Mã sản phẩm: HCVS HD301

Đơn giá: Liên hệ

Đặt hàng

Phân hữu cơ vi sinh cao cấp HD301
Chi tiết sản phẩm

Thành phần:

- Đạm (Nts): ……….………...............0,5%
- Lân  (P2O5hh)  : ….............……..….0,5%
- Kali (K2Ohh): ……...…….................0,5%
- Chất hữu cơ:.................................15%
- Nấm đối kháng Trichoderma:...........1,2x106 CFU/gr

Công dụng: 

- Thay thế hoàn toàn phân chuồng, giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu.

- Bổ sung nấm Trichoderma, tăng khả năng kháng bệnh (Fusarium, Phythopthora...) gây thối rễ, vàng lá, thối thân, cháy lá...

- Hạn chế sự rửa trôi, nâng cao hiệu quả phân hóa học, giúp giảm lượng phân hóa học từ 20-30%, Giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Cách dùng:

- Dùng bón lót trước khi trồng, bón đầu mùa mưa hoặc sau khi thu hoạch;

- Lượng bón từ 1 - 2 tấn/ha/năm; Cây công nghiệp, cây ăn quả bón từ 2 - 5kg/gốc/lần bón.

- Sử dụng hiệu quả cho tất cả các loại cây trồng và trên tất cả các loại đất.

Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất.

Phóng sự

Phóng sự Phân bón Hải Dương tại Lâm Đồng năm 2018

Thành tích
Trang liên kết
Thống kê truy cập