• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07
  • Slide 08
Quy trình bón phân cho cây Cao su

Quy trình bón phân cho cây Cà Phê

•    Giai đoạn kiến thiết cơ bản:
 Trước trồng: Bón lót:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    2 – 5 kg/hố
CD bón lót
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    1 kg/hố
Cây dưới 1 năm:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    500 – 600 kg/ha
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    350 – 500 kg/ha
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 30–20–5    :    200 – 300 kg/ha
Chia làm3 lần bón:
-    Lần 1 (Đầu mùa mưa, khi có tầng lá thứ nhất): 40% lượng phân bón.
-    Lần 2 (Sau bón lần đầu 01 tháng): 30% lượng phân bón.
-    Lần 3 (Tháng 9 – 10): 30% lượng phân bón còn lại.
Cây từ năm thứ 2 – 3:
+ Hữu cơ khoáng HAIDƯƠNG    :    350 – 500 kg/ha/năm
CD cho Cao Su KTCB
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    300 – 400 kg/ha/năm
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 30–20–5    :    200 – 300 kg/ha/năm
Chia làm2 lần bón:
-    Lần 1 (Đầu mùa mưa): 60% lượng phân bón.
-    Lần 2 (Tháng 9 – 10): 40% lượng phân bón còn lại.
Cây từ năm thứ 4 – 6:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    500 – 1.000 kg/ha/năm
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    400 – 500 kg/ha/năm
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 20–20–15+TE    :    200 – 300 kg/ha/năm
Chia làm2 lần bón như năm thứ 2 – 3.
Cách bón:
+ Từ năm thứ 1 đến năm thứ 4: cuốc rãnh hình vành khăn hoặc bấubốn lỗ quanh gốc, theo hình chiếu của tán, rãnh rộng 20 cm, sâu 10 cm. Rải đều phân bón vào rãnh, lấp đất vùi kín phân. Năm đầu bón phân cách gốc cao su 30 - 40 cm, mỗi năm sau nới rộng vùng bón phân ra xa hơn năm trước 20 cm.
+ Khi vườn cao su giao tán trở về sau: Rải đều phân thành băng rộng 1m giữa hai hàng cao su, xới nhẹ lấp phân, tránh làm đứt rễ.

•    Giai đoạn kinh doanh:
Bón phân 2 lần trong năm.
-    Lần 1 (Đầu mùa mưa, tháng 4 – 5): 60% lượng phân vô cơ và toàn bộ lượng phân hữu cơ.
-    Lần 2 (Cuối mùa mưa, tháng 9 – 10): 40% lượng phân vô cơcòn lại.
Lượng phân bón:
Từ năm cạo thứ 01 –03:
+ Hữu cơ khoáng HAIDƯƠNG 3–3–3    :    500 – 600 kg/ha/năm
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    400 – 500 kg/ha/năm
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 22–9–24+TE    :    300 – 400 kg/ha/năm
CD cho Cao Su kinh doanh
Từ năm cạo thứ 04 –07:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    700 – 800 kg/ha/năm
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    400 – 500 kg/ha/năm
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 22–9–24+TE    :    400 – 500 kg/ha/năm
CD cho Cao Su kinh doanh
Từ năm cạo thứ 07 trở đi:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    800 – 1.000 kg/ha/năm
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    500 – 600 kg/ha/năm
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 22–9–24+TE    :    600 – 700 kg/ha/năm
CD cho Cao Su kinh doanh
Cách bón: Rãi đều lượng phân thành băng rộng 1 – 1,5 m giữa hai hàng cao su.Đối với đất có độ dốc trên 15% thì bón vào hệ thống hố giữ màu và vùi lấp kín phân bằng lá, cỏ mục hoặc đất.
Hiệu quả Phân bón cao cấp HAIDƯƠNGcho cây cao su:
-    Cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu đất.
-    Cung cấp đầy đủ N, P2O5, K2O và các Trung – Vi lượng (Mg, Cu, Zn, Bo, Fe...) cho cây.
-    Mủ nhiều, độ cao.
-    Giảm đổ ngã, gãy cành, gãy nhánh.
-    Tăng khả năng kháng bệnh: Vàng lá, chết ngược, phấn trắng, loét sọc mặt cạo, khô miệng cạo…

 

Phóng sự

Phóng sự Phân bón Hải Dương tại Lâm Đồng năm 2018

Thành tích
Trang liên kết
Thống kê truy cập