• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07
  • Slide 08
Quy trình bón phân cho cây Cà Phê

Sử dụng Phân bón cao cấp HAIDƯƠNG giúp cây sinh trưởng phát triển cân đối, bền vững, giúp cà phê cho trái đồng loạt, hạn chế rụng trái, thối trái, cho trái chín đồng loạt, hạt to, chắc… Nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế.
•    Giai đoạn kiến thiết:

- Trước trồng: Bón lót:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    2 – 5 kg/hố
   CD bón lót
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    1 – 2 kg/hố
Giúp cải tạo đất, làm đất tơi xốp, thoáng khí, nâng cao độ phì nhiêu, nâng cao pH đất, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh…
- Cây từ năm 1 – Cây cho trái:
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    500 – 600 kg/ha/năm
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    350 – 500 kg/ha/năm
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 30–20–5    :    200 – 300 kg/ha/năm
(Hoặc NPK cao cấp HAIDƯƠNG 7–7–7+TE)
Giúp cây phát triển tối ưu bộ rễ, cho tán đẹp, khỏe. Tăng khả năng chống hạn, chống rét, phòng ngừa sâu bệnh hại…
Lượng phân trên được chia ra bón 2 – 3 lần.
•    Giai đoạn kinh doanh:
Cà phê kinh doanh có nhu cầu kali và đạm cao hơn so với lân.Ngoài ra, cây còn rất cần một lượng đáng kể các chất trung – vi lượng.
Phân bón cao cấp HAIDƯƠNG có tỷ lệ N:P:K và Trung – Vi lượng cần thiết – phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê kinh doanh.
Đối với vườn cà phê đạt năng suất từ 3 – 4 tấn nhân/ha, bón như sau:

Mùa khô: Bón 2 lần.
-    Lần 1:Bón vào đầu mùa khô khi tưới đợt 1 hoặc đợt 2.
+ Phân trung lượng HAIDƯƠNG    :    400 – 500 kg/ha
-    Lần 2: 7 – 10 ngày sau bón lần 1(Khi tưới đợt 3 hoặc đợt 4).
     + NPK cao cấp HAIDƯƠNG  22–6–6–9S+TE :    200 – 300 kg/ha
        (Hoặc NPK cao cấp HAIDƯƠNG 22–5–5)
Mùa mưa: Bón 3 lần.
-    Lần 1: Bón vào tháng 05 – 06, đầu mùa mưa, khi mưa đã đều.
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    400 – 600 kg/ha
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 20–20–15+TE    :    200 – 300 kg/ha
(Hoặc NPK cao cấp HAIDƯƠNG 17–17–17+TE)
-    Lần 2: Bón vào tháng 07 – 08, giữa mùa mưa.
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 20–10–24+TE    :    300 – 400 kg/ha
    CD cho Cà Phê nuôi trái
-    Lần 3: Bón vào tháng 09 – 10, gần cuối mùa mưa, trước dứt mưa ít nhất 20 ngày.
+ Hữu cơ vi sinh HAIDƯƠNG    :    400 – 600 kg/ha
+ NPK cao cấp HAIDƯƠNG 20–10–24+TE    :    300 – 400 kg/ha
   CD cho Cà Phê nuôi trái
Nếu năng suất vườn cây cao hơn 4 tấn nhân/ha, thì cần bón tăng thêm từ 150 – 200 kg/ha ở mỗi lần bón trong quy trình trên.
Ở các đợt bón phân mùa mưa, cần bổ sung 100 – 200 kg/ha Nitrate Calcium Boronica cao cấp HAIDƯƠNG vào mỗi đợt bón:Giúp cà phê có bộ lá xanh, đẹp, hạn chế tối đa rụng trái, thối trái, cho trái to, đẹp, hạt chắc…
* Cách bón: Bón phân khi đất đủ ẩm. Rạch rãnh xung quanh tán cây cà phê, rải phân đều và lấp đất. Các tàn dư của cà phê như lá rụng, lá non do tỉa cành, vỏ quả cần được vùi lấp trả lại cho đất.

 

Phóng sự

Phóng sự Phân bón Hải Dương tại Lâm Đồng năm 2018

Thành tích
Trang liên kết
Thống kê truy cập