• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07
  • Slide 08
Phân bón cho cây ăn trái
  • Kỹ thuật trồng Sầu riêng (Durio Zibethius) Kỹ thuật trồng Sầu riêng (Durio Zibethius)

    1. Nhiệt độ, ẩm độ: Sầu riêng ưa khí hậu nóng và ẩm, độ ẩm cao và ổn định. Những nơi có khí hậu khô hanh không thích hợp với cây sầu riêng, cây sầu riêng có thể sinh trưởng, phát triển ở nhiệt độ từ 24 – 30oC, ẩm độ không khí vào khoảng 75 – 80%.

Phóng sự

Phóng sự Phân bón Hải Dương tại Lâm Đồng năm 2018

Thành tích
Trang liên kết
Thống kê truy cập